Utsikt mot Råhøla - et paradis for sportsfiskeren

Kart for fiskekort Flakken Høylandet

Fiskekort på Flakken

Vald: Ner-Flakkan, Flakkelva og Søråa (sideelv til Namsen) ca 2 km fiskeelv, unntatt østre bredd (Vald: Råum).

Fisk: Laks, sjøørret, ørret og røye.

Redskap: Fiskestang med mark, sluk og flue i elva, stang og oter i Ner-Flakkan

Periode: 15. mai til 15. august

Pris: Kr 300,- pr person pr døgn fra 00:00-24:00 eller som angitt på fiskekort. Lån/leie av båt etter nærmere avtale.

Rabatt for barn og ungdom under 18 år. Reglene om gratis fiske for ungdom gjelder ikke i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er laks, sjøørret eller sjørøye

Lokale fiskeregler gjelder bl.a. døgnkvote, redskap m.m.

Fiskeravgift: Personer over 18 år må i tillegg betale fiskeravgift til staten.

Salg av kort: Johannes Brøndbo, Flakken 57, 7877 Høylandet

Kontakt: Tlf (47) 951 06 641 eller (47) 414 69 694

Veibeskrivelse: Skilt Flakken fra R17, 4 km nord for Høylandet Skysstasjon

Overnatting: Høylandet Skysstasjon, Flått camping, Råum gård

Laksebørsen

R17 - avkjøring til Flakken